DPT-21 Programowalny przetwornik punktu rosy (-100..+20Cdp)

DPT-21 Akcesoria