system nadzorowania temperatury w drewnie - jednoczujnikowy

system nadzorowania temperatury w drewnie –
dwuczujnikowy