CZAKI - mierniki, czujniki, regulatory, przetworniki temperatury CZAKI - temperature meters, sensors, controllers, transmitters

Przetworniki temperatury

Przetworniki sygnałów są istotnym elementem automatyki przy pomiarach temperatury i innych wielkości fizycznych. Ich rolą jest konwersja słabego sygnału sensora na standardowy sygnał prądowy, napięciowy lub cyfrowy - będące bardziej odporne na zakłócenia obecne w warunkach przemysłowych. Przetworniki z wyjściem cyfrowym pozwalają na podłączenie wielu przetworników na wspólnej magistrali komunikacyjnej co pozwala na budowę zwartych systemów monitorowania/rejestracji temperatury lub innych sygnałów. Przetworniki temperatury współpracujące z czujnikami termoelektrycznymi pozwalają zredukować koszty kabli kompensacyjnych - które mogą być wysokie przy bezpośrednim podłączaniu czujnika do miernika lub regulatora temperatury.

Oferujemy przetworniki temperatury głowicowe - do zabudowy w głowicy czujnika oraz przetworniki tablicowe - przeznaczone do montażu w skrzynkach rozdzielczych na szynie DIN.

Przetworniki posiadają ustalony lub programowalny:

W przetwornikach temperatury realizowane są także dodatkowe funkcje związane z przetwarzaniem sygnału:

Zastosowanie przetworników pomiarowych zapewnia uzyskanie odpornych na zakłócenia sygnałów oraz upraszcza realizację systemów kontrolno-pomiarowych w trudnych warunkach pomiarowych.

 

Oferta CZAKI w zakresie przetworników temperatury

TBD: Przetwornik temperatury z wyjściem analogowym

TBD: Przetwornik temperatury z wyjściem analogowym

 • sygnał wyjściowy
  • 0 ... 20 mA (TBD-1, TBD-4)
  • 4 ... 20 mA (TBD-5, TBD-6)
  • 0 ... 10 V (TBD-3)
 • galwaniczna izolacja wejście - wyjście
 • współpraca z czujnikami Pt100, J, K, N, S, R, B
 • podłączenie czujnika Pt100 dwu lub trójprzewodowo
 • wykonania z linearyzacją charakterystyki czujnika lub bez
 • automatyczna kompensacja temperatury zimnych końców termoelementu pomiarowego
 • obudowa przystosowana do montażu na szynie 35 mm, DIN EN 50022-35
Typ czujnika, zakres przetwarzania patrz karta katalogowa
Sygnał wyjściowy 0 ... 20 mA do +24V (TBD-1)
0 ... 10 V do GND (TBD-3)
0 ... 20 mA do GND (TBD-4)
4 ... 20 mA do GND (TBD-5)
4 ... 20 mA do +24V (TBD-6)
Prąd pomiarowy czujnika Pt100  0,5 mA
Błąd przetwarzania (T = 23°C ±5°C) 0,15% wartości zakresu
Dryft temperaturowy 0,02% wartości zakresu / °C
Zasilanie 13 ... 30 V DC, 40 mA
Izolacja wejście - wyjście  750 V AC 50Hz/ 1kV DC   
Temperatura pracy 0 ...+60°C
Wymiary (wys. x szer. x gł.) / ciężar 79 x 22,5 x 84 mm / ok. 55 g

 

więcej informacji

karta katalogowa

TCD: Przetwornik temperatury z wyjściem analogowym

TCD: Przetwornik temperatury z wyjściem analogowym

 • sygnał wyjściowy
  • 0 ... 20 mA (TCD-1, TCD-4)
  • 4 ... 20 mA (TСD-2)
  • 0 ... 10 V (TCD-3)
 • sygnalizacja przekroczenia zakresu
 • współpraca z czujnikami Pt100, J, K, N, S, R, B
 • podłączenie czujnika Pt100 dwu lub trójprzewodowo
 • wykonania z linearyzacją charakterystyki czujnika lub bez
 • automatyczna kompensacja temperatury zimnych końców termoelementu pomiarowego
 • obudowa przystosowana do montażu na szynie 35 mm, DIN EN 50022-35
Typ czujnika, zakres przetwarzania patrz karta katalogowa
Sygnał wyjściowy 0 ... 20 mA do +24V (TCD-1)
4 ... 20 mA dwuprzewodowo (TCD-2)
0 ... 10 V do GND (TCD-3)
0 ... 20 mA do GND (TCD-4)
Prąd pomiarowy czujnika Pt100  0,5 mA
Błąd przetwarzania (T = 23°C ±5°C) 0,15% wartości zakresu
Dryft temperaturowy 0,02% wartości zakresu / °C
Zasilanie 12 ... 36 V DC, 25 mA
Temperatura pracy 0 ...+60°C
Wymiary (wys. x szer. x gł.) / ciężar 90 x 17,5 x 58 mm / ok. 50 g

 

więcej informacji

karta katalogowa

TCH: Głowicowy przetwornik temperatury z wyjściem analogowym

TCH: Głowicowy przetwornik temperatury z wyjściem analogowym

 • sygnał wyjściowy
  • 4 ... 20 mA (TCH-2)
  • 0 ... 10 V (TCH-3)
 • współpraca z czujnikami Pt100, J, K, N, S, R, B
 • podłączenie czujnika rezystancyjnego dwuprzewodowe lub trójprzewodowe
 • wykonania z linearyzacją charakterystyki czujnika lub bez
 • automatyczna kompensacja temperatury zimnych końców termoelementu pomiarowego
 • obudowa przystosowana do montażu w głowicy typu B
Typ czujnika, zakres przetwarzania patrz karta katalogowa
Sygnał wyjściowy 4 ... 20 mA dwuprzewodowo (TCH-2)
0 ... 10 V do GND (TCH-3)
Prąd pomiarowy czujnika Pt100  0,5 mA
Błąd przetwarzania (T = 23°C ±5°C) 0,15% wartości zakresu
Dryft temperaturowy 0,02% wartości zakresu / °C
Zasilanie 12 ... 36 V DC, 25 mA
Temperatura pracy -20 ...+70°C
Wymiary (średnica x wysokość) / ciężar 42 x 29 mm / ok. 70 g

 

więcej informacji

karta katalogowa

TCHF: Głowicowy przetwornik temperatury z wyjściem prądowym

TCHF: Głowicowy przetwornik temperatury z wyjściem prądowym

 • sygnał wyjściowy: 4 ... 20 mA
 • zasilanie z pętli prądowej
 • współpraca z czujnikami Pt100
 • podłączenie czujnika Pt100 dwuprzewodowe lub trójprzewodowe
 • wykonania z linearyzacją charakterystyki czujnika lub bez
 • obudowa przeznaczonana do montażu w głowicy typu B
Typ czujnika wejściowego Pt100
Zakres przetwarzania patrz karta katalogowa
Prąd pomiarowy Pt100  0,8 mA
Błąd przetwarzania (T = 23°C ±5°C) 0,15% wartości zakresu
Dryft temperaturowy 0,02% wartości zakresu / °C
Sygnał wyjściowy  4...20 mA
Sygnalizacja rozwarcia Pt100 27±3 mA
Sygnalizacja zwarcia Pt100 2,2±0,5 mA
Zasilanie 12 ... 36 V DC / 30 mA
Temperatura pracy T –20 ...+70°C
Wymiary (średnica x wysokość) / ciężar 42 x 20 mm / ok. 50 g

 

więcej informacji

karta katalogowa

TCHM: Głowicowy przetwornik temperatury z wyjściem prądowym

TCHM: Głowicowy przetwornik temperatury z wyjściem prądowym

 • sygnał wyjściowy: 4 ... 20 mA
 • zasilanie z pętli prądowej
 • podłączenie czujnika Pt100 dwuprzewodowe 
 • wykonania z linearyzacją charakterystyki czujnika lub bez
 • obudowa przeznaczonana do montażu w głowicy typu MA
Typ czujnika wejściowego Pt100
Zakres przetwarzania patrz karta katalogowa
Prąd pomiarowy Pt100  0,8 mA
Błąd przetwarzania (T = 23°C ±5°C) 0,15% wartości zakresu
Dryft temperaturowy 0,02% wartości zakresu / °C
Sygnał wyjściowy  4...20 mA
Sygnalizacja rozwarcia Pt100 27±3 mA
Sygnalizacja zwarcia Pt100 2,2±0,5 mA
Zasilanie 12 ... 36 V DC / 30 mA
Temperatura pracy T –20 ...+70°C
Wymiary (średnica x wysokość) / ciężar 25 x 15 mm / ok. 12 g

 

więcej informacji

karta katalogowa

TED-27: Programowalny przetwornik temperatury z wyjściem prądowym

TED-27: Programowalny przetwornik temperatury z wyjściem prądowym

 • sygnał wyjściowy 4 ... 20 mA dwuprzewodowo 
 • programowalny zakres sygnału wejściowego
 • programowalny typ czujnika: Pt100, Ni100, J, K, N, S, R, B, T
 • podłączenie czujnika rezystancyjnego dwuprzewodowe, trójprzewodowe lub czteroprzewodowe
 • kompensacja zimnych końców termoelementu
 • optyczna sygnalizacja uszkodzenia czujnika diodą LED
 • obudowa przystosowana do montażu na szynie 35 mm, DIN EN 50022-35
Typ czujnika, zakres pomiarowy programowalny, patrz karta katalogowa, tabela nr1
Zakres maksymalny, błąd przetwarzania, błąd temperaturowy patrz karta katalogowa, tabela nr1
Podłączenie czujnika Pt100 lub Ni100 2, 3 lub 4 przewodowe, programowalne
Rezystancja podłączenia 2 i 3 przewodowego Pt100 lub Ni100  <10 Ω na 1 przewód
Korekcja rezystancji podłączenia 2 przewodowego 0,00 ...20,00 Ω (suma rezystancji przewodów)
Prąd pomiarowy Pt100 lub Ni100 < 0,25mA
Kompensacja zimnych końców termoelementu wewnętrzna lub zewnętrzna, programowalna 
Błąd kompensacji wewnętrznej zimnych końców termoelementu  ±1 °C
Zewnętrzna kompensacja zimnych końców termoelementu  -50,0 ... 100,0 °C, programowalna
Korekcja pomiaru temperatury  ±10,0 °C, programowalna
Sygnał wyjściowy  4 ... 20 mA lub 20 ... 4 mA, programowalny
Zakres liniowy sygnału wyjściowego 3,8 ... 20,5 mA
Opóźnienie sygnału wyjściowego po włączeniu zasilania  ok. 5 s
Tłumienie sygnału wyjściowego (filtr 1-go rzędu)  0,2; 1; 2; 4; 8; 16; 32 s, programowalne
Sygnalizacja uszkodzenia czujnika  (3,5 mA) lub (23 mA + LED), programowalna
Zasilanie 8 ... 36 V DC / 24 mA (z pętli prądowej)
Temperatura pracy -20 ... +70 °C 
Wymiary (wys. x szer. x gł.) / ciężar 98 x 17,5 x 56,4 mm / ok. 50 g

 

więcej informacji

karta katalogowa

TED instrukcja obsługi

E-config_V18.zip

TED-28: Programowalny przetwornik temperatury z wyjściem prądowym

TED-28: Programowalny przetwornik temperatury z wyjściem prądowym

 • sygnał wyjściowy 4 ... 20 mA dwuprzewodowo 
 • galwaniczna izolacja wejście - wyjście
 • programowalny zakres sygnału wejściowego
 • programowalny typ czujnika: Pt100, Ni100, J, K, N, S, R, B, T
 • podłączenie czujnika rezystancyjnego dwuprzewodowe, trójprzewodowe lub czteroprzewodowe
 • kompensacja zimnych końców termoelementu
 • optyczna sygnalizacja uszkodzenia czujnika diodą LED
 • obudowa przystosowana do montażu na szynie 35 mm, DIN EN 50022-35
Typ czujnika, zakres pomiarowy programowalny, patrz karta katalogowa, tabela nr1
Zakres maksymalny, błąd przetwarzania, błąd temperaturowy patrz karta katalogowa, tabela nr1
Podłączenie czujnika Pt100 lub Ni100 2, 3 lub 4 przewodowe, programowalne
Rezystancja podłączenia 2 i 3 przewodowego Pt100 lub Ni100  <10 Ω na 1 przewód
Korekcja rezystancji podłączenia 2 przewodowego 0,00 ...20,00 Ω (suma rezystancji przewodów)
Prąd pomiarowy Pt100 lub Ni100 < 0,25mA
Kompensacja zimnych końców termoelementu wewnętrzna lub zewnętrzna, programowalna 
Błąd kompensacji wewnętrznej zimnych końców termoelementu  ±1 °C
Zewnętrzna kompensacja zimnych końców termoelementu  -50,0 ... 100,0 °C, programowalna
Korekcja pomiaru temperatury  ±10,0 °C, programowalna
Izolacja galwaniczna wejście - wyjście 500 V AC
Sygnał wyjściowy  4 ... 20 mA lub 20 ... 4 mA, programowalny
Zakres liniowy sygnału wyjściowego 3,8 ... 20,5 mA
Opóźnienie sygnału wyjściowego po włączeniu zasilania  ok. 5 s
Tłumienie sygnału wyjściowego (filtr 1-go rzędu)  0, 2; 1; 2; 4; 8; 16; 32 s, programowalne
Sygnalizacja uszkodzenia czujnika  3,5 mA lub (23 mA + LED), programowalna
Zasilanie 8 ... 36 V DC / 24 mA (z pętli prądowej)
Temperatura pracy -20 ... +70 °C 
Wymiary (wys. x szer. x gł.) / ciężar 98 x 17,5 x 56,4 mm / ok. 50 g

 

więcej informacji

karta katalogowa

E-config_V18.zip

TED instrukcja obsługi

TED-37: Programowalny przetwornik temperatury z wyjściem napięciowym

TED-37: Programowalny przetwornik temperatury z wyjściem napięciowym

 • sygnał wyjściowy 0 ... 10 V do "-" zasilania  
 • programowalny zakres sygnału wejściowego
 • programowalny typ czujnika: Pt100, Ni100, J, K, N, S, R, B, T
 • podłączenie czujnika rezystancyjnego dwuprzewodowe, trójprzewodowe lub czteroprzewodowe
 • kompensacja zimnych końców termoelementu
 • optyczna sygnalizacja uszkodzenia czujnika diodą LED
 • obudowa przystosowana do montażu na szynie 35 mm, DIN EN 50022-35
Typ czujnika, zakres pomiarowy programowalny, patrz karta katalogowa, tabela nr1
Zakres maksymalny, błąd przetwarzania, błąd temperaturowy patrz karta katalogowa, tabela nr1
Podłączenie czujnika Pt100 lub Ni100 2, 3 lub 4 przewodowe, programowalne
Rezystancja podłączenia 2 i 3 przewodowego Pt100 lub Ni100  <10 Ω na 1 przewód
Korekcja rezystancji podłączenia 2 przewodowego 0,00 ...20,00 Ω (suma rezystancji przewodów)
Prąd pomiarowy Pt100 lub Ni100 < 0,25mA
Kompensacja zimnych końców termoelementu wewnętrzna lub zewnętrzna, programowalna 
Błąd kompensacji wewnętrznej zimnych końców termoelementu  ±1 °C
Zewnętrzna kompensacja zimnych końców termoelementu  -50,0 ... 100,0 °C, programowalna
Korekcja pomiaru temperatury  ±10,0 °C, programowalna
Sygnał wyjściowy  0 ... 10 V lub 10 ... 0 V, programowalny 
Zakres liniowy sygnału wyjściowego 0,0 ... 10,3 V
Opóźnienie sygnału wyjściowego po włączeniu zasilania  ok. 5 s
Tłumienie sygnału wyjściowego (filtr 1-go rzędu)  0, 2; 1; 2; 4; 8; 16; 32 s, programowalne
Sygnalizacja uszkodzenia czujnika  (0 V + LED) lub (11,5 V + LED), programowalna
Zasilanie 14 ... 36 V DC / 18 mA
Temperatura pracy -20 ... +70 °C 
Wymiary (wys. x szer. x gł.) / ciężar 98 x 17,5 x 56,4 mm / ok. 50 g

 

więcej informacji

karta katalogowa

E-config_V18.zip

TED instrukcja obsługi

TED-38: Programowalny przetwornik pomiarowy z wyjściem napięciowym

TED-38: Programowalny przetwornik pomiarowy z wyjściem napięciowym

 • sygnał wyjściowy 0 ... 10 V do "-" zasilania 
 • galwaniczna izolacja wejście - wyjście 
 • programowalny zakres sygnału wejściowego
 • programowalny typ czujnika: Pt100, Ni100, J, K, N, S, R, B, T
 • podłączenie czujnika rezystancyjnego dwuprzewodowe, trójprzewodowe lub czteroprzewodowe
 • kompensacja zimnych końców termoelementu
 • optyczna sygnalizacja uszkodzenia czujnika diodą LED
 • obudowa przystosowana do montażu na szynie 35 mm, DIN EN 50022-35
Typ czujnika, zakres pomiarowy programowalny, patrz karta katalogowa, tabela nr1
Zakres maksymalny, błąd przetwarzania, błąd temperaturowy patrz karta katalogowa, tabela nr1
Podłączenie czujnika Pt100 lub Ni100 2, 3 lub 4 przewodowe, programowalne
Rezystancja podłączenia 2 i 3 przewodowego Pt100 lub Ni100  <10 Ω na 1 przewód
Korekcja rezystancji podłączenia 2 przewodowego 0,00 ...20,00 Ω (suma rezystancji przewodów)
Prąd pomiarowy Pt100 lub Ni100 < 0,25mA
Kompensacja zimnych końców termoelementu wewnętrzna lub zewnętrzna, programowalna 
Błąd kompensacji wewnętrznej zimnych końców termoelementu  ±1 °C
Zewnętrzna kompensacja zimnych końców termoelementu  -50,0 ... 100,0 °C, programowalna
Korekcja pomiaru temperatury  ±10,0 °C, programowalna
Izolacja galwaniczna wejście - wyjście 500 V AC
Sygnał wyjściowy  0 ... 10 V lub 10 ... 0 V, programowalny 
Zakres liniowy sygnału wyjściowego 0,0 ... 10,3 V
Opóźnienie sygnału wyjściowego po włączeniu zasilania  ok. 5 s
Tłumienie sygnału wyjściowego (filtr 1-go rzędu)  0,2; 1; 2; 4; 8; 16; 32 s, programowalne
Sygnalizacja uszkodzenia czujnika  (0 V + LED) lub (11,5 V + LED), programowalna
Zasilanie 14 ... 36 V DC / 18 mA
Temperatura pracy -20 ... +70 °C 
Wymiary (wys. x szer. x gł.) / ciężar 98 x 17,5 x 56,4 mm / ok. 50 g

 

więcej informacji

karta katalogowa

E-config_V18.zip

TED instrukcja obsługi

TEH-27: Programowalny, głowicowy przetwornik temperatury z wyjściem prądowym

TEH-27: Programowalny, głowicowy przetwornik temperatury z wyjściem prądowym

 • sygnał wyjściowy 4 ... 20 mA dwuprzewodowo 
 • programowalny zakres sygnału wejściowego
 • programowalny typ czujnika: Pt100, Ni100, J, K, N, S, R, B, T
 • podłączenie czujnika rezystancyjnego dwuprzewodowe, trójprzewodowe lub czteroprzewodowe
 • kompensacja zimnych końców termoelementu
 • obudowa przystosowana do montażu w głowicy typu B
Typ czujnika, zakres pomiarowy programowalny, patrz karta katalogowa, tabela nr1
Zakres maksymalny, błąd przetwarzania, błąd temperaturowy patrz karta katalogowa, tabela nr1
Podłączenie czujnika Pt100 lub Ni100 2, 3 lub 4 przewodowe, programowalne
Rezystancja podłączenia 2 i 3 przewodowego Pt100 lub Ni100  <10 Ω na 1 przewód
Korekcja rezystancji podłączenia 2 przewodowego 0,00 ...20,00 Ω (suma rezystancji przewodów)
Prąd pomiarowy Pt100 lub Ni100 < 0,25mA
Kompensacja zimnych końców termoelementu wewnętrzna lub zewnętrzna, programowalna 
Błąd kompensacji wewnętrznej zimnych końców termoelementu  ±1 °C
Zewnętrzna kompensacja zimnych końców termoelementu  -50,0 ... 100,0 °C, programowalna
Korekcja pomiaru temperatury  ±10,0 °C, programowalna
Sygnał wyjściowy  4 ... 20 mA lub 20 ... 4 mA, programowalny
Zakres liniowy sygnału wyjściowego 3,8 ... 20,5 mA
Opóźnienie sygnału wyjściowego po włączeniu zasilania  ok. 5 s
Tłumienie sygnału wyjściowego (filtr 1-go rzędu)  0, 2; 1; 2; 4; 8; 16; 32 s, programowalne
Sygnalizacja uszkodzenia czujnika  3,5 mA lub 23 mA, programowalna
Zasilanie 8 ... 36 V DC / 24 mA (z pętli prądowej)
Temperatura pracy -20 ... +70 °C 
Wymiary (średnica x wysokość) / ciężar 44 x 21 mm / ok. 50 g

 

więcej informacji

karta katalogowa

E-config_V18.zip

TEH instrukcja obsługi

TEH-28: Programowalny, głowicowy przetwornik temperatury z wyjściem prądowym

TEH-28: Programowalny, głowicowy przetwornik temperatury z wyjściem prądowym

 • sygnał wyjściowy 4 ... 20 mA dwuprzewodowo 
 • galwaniczna izolacja wejście - wyjście
 • programowalny zakres sygnału wejściowego
 • programowalny typ czujnika: Pt100, Ni100, J, K, N, S, R, B, T
 • podłączenie czujnika rezystancyjnego dwuprzewodowe, trójprzewodowe lub czteroprzewodowe
 • kompensacja zimnych końców termoelementu
 • obudowa przystosowana do montażu w głowicy typu B
Typ czujnika, zakres pomiarowy programowalny, patrz karta katalogowa, tabela nr1
Zakres maksymalny, błąd przetwarzania, błąd temperaturowy patrz karta katalogowa, tabela nr1
Podłączenie czujnika Pt100 lub Ni100 2, 3 lub 4 przewodowe, programowalne
Rezystancja podłączenia 2 i 3 przewodowego Pt100 lub Ni100  <10 Ω na 1 przewód
Korekcja rezystancji podłączenia 2 przewodowego 0,00 ...20,00 Ω (suma rezystancji przewodów)
Prąd pomiarowy Pt100 lub Ni100 < 0,25mA
Kompensacja zimnych końców termoelementu wewnętrzna lub zewnętrzna, programowalna 
Błąd kompensacji wewnętrznej zimnych końców termoelementu  ±1 °C
Zewnętrzna kompensacja zimnych końców termoelementu  -50,0 ... 100,0 °C, programowalna
Korekcja pomiaru temperatury  ±10,0 °C, programowalna
Izolacja galwaniczna wejście - wyjście 500 V AC
Sygnał wyjściowy  4 ... 20 mA lub 20 ... 4 mA, programowalny
Zakres liniowy sygnału wyjściowego 3,8 ... 20,5 mA
Opóźnienie sygnału wyjściowego po włączeniu zasilania  ok. 5 s
Tłumienie sygnału wyjściowego (filtr 1-go rzędu)  0, 2; 1; 2; 4; 8; 16; 32 s, programowalne
Sygnalizacja uszkodzenia czujnika  3,5 mA lub 23 mA, programowalna
Zasilanie 8 ... 36 V DC / 24 mA (z pętli prądowej)
Temperatura pracy -20 ... +70 °C 
Wymiary (średnica x wysokość) / ciężar 44 x 21 mm / ok. 50 g

 

więcej informacji

karta katalogowa

E-config_V18.zip

TEH instrukcja obsługi

TEH-37: Programowalny, głowicowy przetwornik temperatury z wyjściem napięciowym

TEH-37: Programowalny, głowicowy przetwornik temperatury z wyjściem napięciowym

 • sygnał wyjściowy 0 ... 10 V do "-" zasilania  
 • programowalny zakres sygnału wejściowego
 • programowalny typ czujnika: Pt100, Ni100, J, K, N, S, R, B, T
 • podłączenie czujnika rezystancyjnego dwuprzewodowe, trójprzewodowe lub czteroprzewodowe
 • kompensacja zimnych końców termoelementu
 • obudowa przystosowana do montażu w głowicy typu B
Typ czujnika, zakres pomiarowy programowalny, patrz karta katalogowa, tabela nr1
Zakres maksymalny, błąd przetwarzania, błąd temperaturowy patrz karta katalogowa, tabela nr1
Podłączenie czujnika Pt100 lub Ni100 2, 3 lub 4 przewodowe, programowalne
Rezystancja podłączenia 2 i 3 przewodowego Pt100 lub Ni100  <10 Ω na 1 przewód
Korekcja rezystancji podłączenia 2 przewodowego 0,00 ...20,00 Ω (suma rezystancji przewodów)
Prąd pomiarowy Pt100 lub Ni100 < 0,25mA
Kompensacja zimnych końców termoelementu wewnętrzna lub zewnętrzna, programowalna 
Błąd kompensacji wewnętrznej zimnych końców termoelementu  ±1 °C
Zewnętrzna kompensacja zimnych końców termoelementu  -50,0 ... 100,0 °C, programowalna
Korekcja pomiaru temperatury  ±10,0 °C, programowalna
Sygnał wyjściowy  0 ... 10 V lub 10 ... 0 V, programowalny 
Zakres liniowy sygnału wyjściowego 0,0 ... 10,3 V
Opóźnienie sygnału wyjściowego po włączeniu zasilania  ok. 5 s
Tłumienie sygnału wyjściowego (filtr 1-go rzędu)  0, 2; 1; 2; 4; 8; 16; 32 s, programowalne
Sygnalizacja uszkodzenia czujnika  0 V lub 11,5 V, programowalna
Zasilanie 14 ... 36 V DC / 18 mA
Temperatura pracy -20 ... +70 °C 
Wymiary (średnica x wysokość) / ciężar 44 x 21 mm / ok. 50 g

 

więcej informacji

karta katalogowa

E-config_V18.zip

TEH instrukcja obsługi

TEH-38: Programowalny, głowicowy przetwornik temperatury z wyjściem napięciowym

TEH-38: Programowalny, głowicowy przetwornik temperatury z wyjściem napięciowym

 • sygnał wyjściowy 0 ... 10 V do "-" zasilania 
 • galwaniczna izolacja wejście - wyjście
 • programowalny zakres sygnału wejściowego
 • programowalny typ czujnika: Pt100, Ni100, J, K, N, S, R, B, T
 • podłączenie czujnika rezystancyjnego dwuprzewodowe, trójprzewodowe lub czteroprzewodowe
 • kompensacja zimnych końców termoelementu
 • obudowa przystosowana do montażu w głowicy typu B
Typ czujnika, zakres pomiarowy programowalny, patrz karta katalogowa, tabela nr.1
Zakres maksymalny, błąd przetwarzania, błąd temperaturowy patrz karta katalogowa, tabela nr1
Podłączenie czujnika Pt100 lub Ni100 2, 3 lub 4 przewodowe, programowalne
Rezystancja podłączenia 2 i 3 przewodowego Pt100 lub Ni100  <10 Ω na 1 przewód
Korekcja rezystancji podłączenia 2 przewodowego 0,00 ...20,00 Ω (suma rezystancji przewodów)
Prąd pomiarowy Pt100 lub Ni100 < 0,25mA
Kompensacja zimnych końców termoelementu wewnętrzna lub zewnętrzna, programowalna 
Błąd kompensacji wewnętrznej zimnych końców termoelementu  ±1 °C
Zewnętrzna kompensacja zimnych końców termoelementu  -50,0 ... 100,0 °C, programowalna
Korekcja pomiaru temperatury  ±10,0 °C, programowalna
Izolacja galwaniczna wejście - wyjście 500 V AC
Sygnał wyjściowy  0 ... 10 V lub 10 ... 0 V, programowalny 
Zakres liniowy sygnału wyjściowego 0,0 ... 10,3 V
Opóźnienie sygnału wyjściowego po włączeniu zasilania  ok. 5 s
Tłumienie sygnału wyjściowego (filtr 1-go rzędu)  0,2; 1; 2; 4; 8; 16; 32 s, programowalne
Sygnalizacja uszkodzenia czujnika  0 V lub 11,5 V, programowalna
Zasilanie 14 ... 36 V DC / 18 mA
Temperatura pracy -20 ... +70 °C 
Wymiary (średnica x wysokość) / ciężar 44 x 21 mm / ok. 50 g

 

więcej informacji

karta katalogowa

E-config_V18.zip

TEH instrukcja obsługi

TEHM-27: Programowalny, głowicowy przetwornik temperatury z wyjściem prądowym

TEHM-27: Programowalny, głowicowy przetwornik temperatury z wyjściem prądowym
NOWOŚĆ

 • sygnał wyjściowy 4 ... 20 mA dwuprzewodowo 
 • zasilanie z pętli prądowej
 • programowalny zakres sygnału wejściowego
 • programowalny typ czujnika: Pt100, Ni100, J, K, N, S, R, B, T
 • podłączenie czujnika rezystancyjnego dwuprzewodowe
 • kompensacja zimnych końców termoelementu
 • obudowa przystosowana do montażu w głowicy typu MA
Typ czujnika, zakres pomiarowy programowalny, patrz karta katalogowa, tabela nr.1
Zakres maksymalny, błąd przetwarzania, błąd temperaturowy patrz karta katalogowa, tabela nr1
Podłączenie czujnika Pt100 lub Ni100 2 przewodowe
Rezystancja podłączenia 2 przewodowego Pt100 lub Ni100  <10 Ω na 1 przewód
Korekcja rezystancji podłączenia 2 przewodowego 0,00 ...20,00 Ω (suma rezystancji przewodów)
Prąd pomiarowy Pt100 lub Ni100 < 0,25mA
Kompensacja zimnych końców termoelementu wewnętrzna lub zewnętrzna, programowalna 
Błąd kompensacji wewnętrznej zimnych końców termoelementu  ±1 °C
Zewnętrzna kompensacja zimnych końców termoelementu  -50,0 ... 100,0 °C, programowalna
Korekcja pomiaru temperatury  ±10,0 °C, programowalna
Sygnał wyjściowy  4 ... 20 mA lub 20 ... 4 mA, programowalny
Zakres liniowy sygnału wyjściowego 3,8 ... 20,5 mA
Opóźnienie sygnału wyjściowego po włączeniu zasilania  ok. 5 s
Tłumienie sygnału wyjściowego (filtr 1-go rzędu)  0,2; 1; 2; 4; 8; 16; 32 s, programowalne
Sygnalizacja uszkodzenia czujnika  3,5 mA lub 23 mA, programowalna
Zasilanie (Uz) 8 ... 36 V DC / 24 mA (z pętli prądowej)
Rezystancja obciążenia Ro[Ω] < (Uz[V] - 8) / 0,023
Temperatura pracy -20 ... +70 °C 
Wymiary (średnica x wysokość) / ciężar 25 x 14 mm / ok. 12 g

 

więcej informacji

karta katalogowa

E-config_V18.zip

TEHM-27 instrukcja obsługi

TMD-10: Programowalny przetwornik temperatury z komunikacją RS-485, Modbus RTU

TMD-10: Programowalny przetwornik temperatury z komunikacją RS-485, Modbus RTU
NOWOŚĆ

 • współpraca z czujnikami temperatury: Pt100 lub Ni100
 • podłączenie czujnika 2, 3 lub 4 przewodowe
 • wysoka dokładność pomiarów
 • interfejs RS485 z protokołem komunikacyjnym MODBUS-RTU
 • współpraca do 247 przetworników na wspólnej magistrali
 • sygnalizacja komunikacji diodą LED
 • obudowa przeznaczona do montażu na szynie 35 mm, DIN EN 50022-35
Typ czujnika wejściowego Pt100 (PN-EN 60751), Ni100 (PN-83/M.-53852) 
Podłączenie czujnika 2, 3 lub 4 przewodowe
Zakres pomiarowy -200 ... 850°C (Pt100)
-60 ... 180°C (Ni100)
Prąd pomiarowy Pt100, Ni100  0,2 mA
Błąd przetwarzania ±(0,05°C + 0,05% wskazania)
Dryft temperaturowy  < 0,005% wskazania / °C
Czas odpowiedzi  < 0,1s
Czas uśredniania pomiarów < 0,3÷60s (ust fabr. 1 s)
Komunikacja RS-485
Protokół komunikacyjny MODBUS-RTU
Adres sieciowy 1 ... 247
Szybkość transmisji  9600, 19200 bit/s
Parametry transmisji 8E1, 8O1, 8N1 ( 8 bitów danych + bit kontroli parzystości + bit stop)
Separacja galwaniczna brak
Zasilanie 12 ... 36 V DC / 0,2 W
Temperatura pracy 0 ... +60°C
Wilgotność < 90% bez kondensacji
Wymiary ( wys. x szer. x gł.) / ciężar 98 x 17,5 x 56,4mm / ok. 50 g

 

więcej informacji

karta katalogowa

TMD-10 instrukcja obsługi

TMD-20: Programowalny przetwornik pomiarowy z komuniakcją RS-485, Modbus RTU

TMD-20: Programowalny przetwornik pomiarowy z komuniakcją RS-485, Modbus RTU
NOWOŚĆ

 • współpraca z czujnikami temperatury:
  • termorezystancyjnymi: Pt100 lub Ni100
  • termoelementami: J, K, N, S, R, T, B
 • pomiar sygnałów standardowych:
  • prądowych 0÷20mA, 4÷20mA
  • napięciowych 0÷10V
 • interfejs RS485 z protokołem komunikacyjnym MODBUS-RTU
 • współpraca do 247 przetworników na wspólnej magistrali
 • separacja galwaniczna wejścia pomiarowego od zasilania i interfejsu RS485
 • sygnalizacja komunikacji diodą LED 
 • obudowa przeznaczona do montażu na szynie 35 mm, DIN EN 50022-35
Pomiar temperatury patrz karta katalogowa, tab.1
Podłączenie czujnika Pt100, Ni100 2 lub 3 przewodowe
Błąd kompensacji temperatury zimnych końców termoelementu ±1,0°C
Pomiar sygnałów standardowych   patrz karta katalogowa, tab.2
Błąd przetwarzania patrz karta katalogowa, tab.1, 2
Dryft temperaturowy  < 0,01% wskazania / °C
Czas odpowiedzi < 0,1s
Czas uśredniania pomiarów < 0,3÷60 s (ust fabr. 1 s)
Komunikacja RS-485
Protokół komunikacyjny MODBUS-RTU
Adres sieciowy 1 ... 247
Szybkość transmisji  9600, 19200 bit/s
Parametry transmisji 8E1, 8O1, 8N1
Separacja galwaniczna 500 V AC
Zasilanie 12 ... 36 V DC / 0,2 W
Temperatura pracy 0 ... +60°C
Wilgotność < 90% bez kondensacji
Wymiary ( wys. x szer. x gł.) / ciężar 98 x 17,5 x 56,4mm / ok. 50 g

 

więcej informacji

karta katalogowa

TMD-20 instrukcja obsługi


CZAKI Thermo-Product
05-090 Raszyn-Rybie
ul. 19. Kwietnia 58
tel. +48 22 720 23 02
fax +48 22 720 23 05

Wyszukiwarka:

 

Formularz kontaktowy:

Jeżeli mają Państwo pytania zapraszamy do wypełnienia formularza kontaktowego.

© 2000-2014 CZAKI Thermo-Product. Czujniki i regulatory temperatury. Prawa autorskie zastrzeżone.