(+48) 22 720 31 80 handlowy@czaki.pl
0

Zwroty i reklamacje

SPIS TREŚCI

 1. UWAGI OGÓLNE
 2. ZASADY ZWROTU TOWARÓW
 3. REKLAMACJA PRODUKTU

 

1. UWAGI OGÓLNE

 1. Poniżej przedstawiono wyciąg z Regulaminu Sklepu Internetowego traktujący o zasadach zwrotu i reklamacji zakupionego towaru.
 2. Wszystkie poniżej użyte sformułowania są traktowane zgodnie definicjami zawartymi w Regulaminie.

2. ZASADY ZWROTU TOWARÓW

 1. Zgodnie z Regulaminem, zakupiony, ale NIEUŻYTKOWANY Produkt można w ciągu 14 dni roboczych zwrócić.
 2. Powyższa możliwość nie dotyczy Produktów wykonanych na zamówienie.
 3. Możliwość zwrotu ma charakter uznaniowy i nie jest rozumiana jako prawo do zwrotu zgodnie z Rozdziałem 4 Ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta.
 4. Chęć zwrotu Produktu należy zgłosić na piśmie (np. za pomocą poczty elektronicznej na adres handlowy@czaki.pl)
 5. Sprzedawca w trybie natychmiastowym odpowie na pismo dotyczące zwrotu, określając jego formę.
 6. Zwrotu do siedziby Sprzedawcy dokonuje Klient na własny koszt.
 7. Zwrot środków przez Sprzedawcę na rzecz Klienta zostanie pomniejszona o koszt pakowania i wysyłki poniesionej przez Klienta przy zakupie towaru.

 

3. REKLAMACJA PRODUKTU

 1. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta zostaje wyłączona.
 2. Zgłaszanie reklamacji
  1. Reklamacje należy zgłosić na piśmie (np. za pomocą poczty elektronicznej na adres handlowy@czaki.pl)
  2. Sprzedawca w trybie natychmiastowym odpowie na pismo reklamacyjne, określając formę załatwienia reklamacji: dostawa w zamian sprawnego Produktu, przyjazd serwisanta lub przesyłka niesprawnego Produktu do siedziby Sprzedającego.
 3. Warunki gwarancji (skrót, pełny tekst dostępny w zakładce Wsparcie Techniczne: Ogólne Warunki Gwarancji
  1. Sprzedawca zapewnia serwis gwarancyjny Produktów dostępnych w Sklepie Internetowym.
  2. Gwarancji udziela się na okres 12 miesięcy od daty sprzedaży
  3. Wady i uszkodzenia Produktu niezawinione przez użytkownika, ujawnione w okresie gwarancji będą bezpłatnie usuwane w terminie 14 dni od zgłoszenia reklamacji.
  4. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas trwania naprawy.
  5. Klientowi przysługuje prawo wymiany sprzętu na nowy lub zwrot środków pieniężnych w przypadku:
   1. jeżeli w okresie gwarancji ilość napraw Produktu przekroczy liczbę 3, a w Produkcie nadal będą występowały wady uniemożliwiające prawidłową eksploatację
   2. jeżeli Sprzedawca nie dokona naprawy w ciągu 21 dni lub wystawi oświadczenie o braku możliwości naprawy
  6. Pojęcie naprawa gwarancyjna nie obejmuje:
   1. mechanicznych uszkodzeń Produktu i wywołanych nimi wad
   2. uszkodzeń i wad wynikłych na skutek niewłaściwego lub niezgodnego z zaleceniami użytkowania, przechowywania o konserwacji, samowolnych napraw i przeróbek konstrukcyjnych
  7. W sprawach nie uregulowanych mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

Wersja 1.1 (Raszyn, 27 maja 2019 roku)

Szukaj produktu

Zapytanie ofertowe

Wypełnij poniższy formularz aby wysłać zapytanie ofertoweWykorzystujemy pliki cookies. Szczegóły znajdziesz w polityce prywatności.