Czujniki temperatury

Czujniki temperatury są urządzeniami, które dostarczają informacji o temperaturze mierzonego medium w postaci sygnału elektrycznego. Rodzaj termoelementu czujnika (termorezystancyjny, termoelektryczny czy półprzewodnikowy) dobiera się odpowiednio do zakresu mierzonych temperatur oraz warunków pracy czujnika.

Typ czujnika (konstrukcja mechaniczna) należy dobrać odpowiednio do warunków pracy: temperatury, rodzaju medium pomiarowego, możliwości przyłączeniowych i bezpieczeństwa pracy. Czaki Thermo-Product oferuje szeroką gamę czujników temperatury zaprojektowanych tak by zapewnić wysoką dokładność i powtarzalność pomiarów, bezpieczeństwo i wygodę użytkowania.

W ofercie katalogowej posiadamy ponad 300 typów czujników temperatury. Wykonujemy też czujniki niestandardowe wg. indywidualnych projektów.

Rodzaje czujników temperatury

Istnieje kilka typów czujników temperatury, które dopasowuje się w zależności od potrzeb. Duża gama zastosowań powoduje, że niezbędne jest korzystanie z różnych rodzajów czujników czy mierników temperatury. Inny czujnik temperatury wykorzystuje się na przykład do monitorowania temperatury, a inny do systemu zarządzającego klimatyzacją.
Podstawowy podział czujników temperatury obejmuje: czujniki zintegrowane, czujniki zdalne, czujniki półprzewodnikowe, termopary (czujniki termoelektryczne), czujniki termorezystancyjne. Każdy taki sensor temperatury różni się od pozostałych właściwościami.

W naszej ofercie znajdziesz również regulatory temperatury oraz wzmacniające sygnał czujników przetworniki temperatury.