Czujniki temperatury

Czujniki temperatury są urządzeniami, które dostarczają informacji o temperaturze mierzonego medium w postaci sygnału elektrycznego. Rodzaj termoelementu czujnika (termorezystancyjny, termoelektryczny czy półprzewodnikowy) dobiera się odpowiednio do zakresu mierzonych temperatur oraz warunków pracy czujnika.

Typ czujnika (konstrukcja mechaniczna) należy dobrać odpowiednio do warunków pracy: temperatury, rodzaju medium pomiarowego, możliwości przyłączeniowych i bezpieczeństwa pracy. Czaki Thermo-Product oferuje szeroką gamę czujników temperatury zaprojektowanych tak by zapewnić wysoką dokładność i powtarzalność pomiarów, bezpieczeństwo i wygodę użytkowania.

W ofercie katalogowej posiadamy ponad 300 typów czujników temperatury. Wykonujemy też czujniki niestandardowe wg. indywidualnych projektów.