Czujniki temperatury

Czujniki temperatury są urządzeniami, które dostarczają informacji o temperaturze mierzonego medium w postaci sygnału elektrycznego. Rodzaj termoelementu czujnika (termorezystancyjny, termoelektryczny czy półprzewodnikowy) dobiera się odpowiednio do zakresu mierzonych temperatur oraz warunków pracy czujnika.

Każdy czujnik temperatury musi być dobrany do konkretnego zadania – typ czujnika (konstrukcja mechaniczna) należy dobrać odpowiednio do warunków pracy: temperatury, rodzaju medium pomiarowego, możliwości przyłączeniowych i bezpieczeństwa pracy. Czaki Thermo-Product oferuje szeroką gamę czujników temperatury zaprojektowanych tak by zapewnić wysoką dokładność i powtarzalność pomiarów, bezpieczeństwo i wygodę użytkowania.

W ofercie katalogowej posiadamy ponad 300 typów czujników temperatury. Wykonujemy też czujniki niestandardowe wg. indywidualnych projektów.

Rodzaje czujników temperatury

Istnieje kilka typów czujników temperatury, które dopasowuje się w zależności od potrzeb. Duża gama zastosowań powoduje, że niezbędne jest korzystanie z różnych rodzajów czujników czy mierników temperatury. Inny czujnik temperatury wykorzystuje się na przykład do monitorowania temperatury, a inny do systemu zarządzającego klimatyzacją.
Podstawowy podział czujników temperatury obejmuje: czujniki zintegrowane, czujniki zdalne, czujniki półprzewodnikowe, termopary (czujniki termoelektryczne), czujniki termorezystancyjne. Każdy taki sensor temperatury różni się od pozostałych właściwościami.

W naszej ofercie znajdziesz również regulatory temperatury oraz wzmacniające sygnał czujników przetworniki temperatury.