Czujniki termorezystancyjne reagują na zmianę temperatury zmianą rezystancji wbudowanego w nie rezystora.
W osłonie ochronnej czujnika, oprócz rezystora termometrycznego znajdują się odizolowane wewnętrzne przewody
łączeniowe oraz zaciski zewnętrzne do przyłączenia elektrycznych przyrządów pomiarowych.
Mogą zawierać elementy montażowe lub głowice przyłączeniowe.

Norma PN – EN 60751: 2009 podaje równania określające zależność między temperaturą a rezystancją dla rezystorów platynowych:
w zakresie -200°C do 0°C: $$Rt=R_0[1+At+Bt^2+C(t-100 °C)t^3]$$
w zakresie 0°C do 850°C: $$Rt=R_0(1+At+Bt^2)$$

Dla platyny o jakości zwykle stosowanej w przemysłowych czujnikach temperatury wartości stałych w powyższych równaniach są następujące:
$$A=3.9083·10^{-3}°C$$
$$B=-5.775·{10^{-7}}°C^{-2}$$
$$C=-4.183·{10^{-12}}°C^{-4}$$
Podaje się również współczynnik temperaturowy a, definiowany jako:
$$ a=(R_100-R_0)/(100·R_0)= 0.00385°C^-1$$ (do obliczeń $0.00385055°C^{-1}$)
R100 – rezystancja w 100°C, R0 – rezystancja w 0°C

Dla czujników niklowych w całym zakresie pracy (-60 do 250°C) zależność między temperaturą, a rezystancją oblicza się wg następującego równania:
$$Rt=R0 ( 1 + 0.5485·{10^{-2}}t + 0.665·{10^{-5}t^2} + 2.805·{10^{-11}t^4} – 2·{10^{-17}}t^6)$$
R0 – opór w temperaturze 0°C, Rt – opór w temperaturze t , t – temperatura w °C
W zakresie temperatur – 60 °C do 180 °C można pominąć składnik – $2·{10^{-17}}t^6$

Charakterystyki rezystorów termometrycznych (dane skrócone)

Rezystor: Pt100 PN-EN 60751; (Pt500=5·Pt100; Pt1000=10·Pt100)

T (°C) R (Ω) T (°C) R (Ω) T (°C) R (Ω) T (°C) R (Ω) T (°C) R (Ω)
-100 60.26 10 103.90 120 146.07 230 186.84 340 226.21
-90 64.30 20 107.79 130 149.83 240 190.47 350 229.72
-80 68.33 30 111.67 140 153.58 250 194.10 360 233.21
-70 72.33 40 115.54 150 157.33 260 197.71 370 236.70
-60 76.33 50 119.40 160 161.05 270 201.31 380 240.18
-50 80.31 60 123.24 170 164.77 280 204.90 390 243.64
-40 84.27 70 127.08 180 168.48 290 208.48 400 247.09
-30 88.22 80 130.90 190 172.17 300 212.05 450 264.18
-20 92.16 90 134.71 200 175.86 310 215.61 500 280.98
-10 96.09 100 138.51 210 179.53 320 219.15 550 297.49
0 100 110 142.29 220 183.19 330 222.68 600 313.71

Dopuszczalne odchyłki rezystancji ∆Dr i temperatury ∆Dt

Klasa Tolerancja
A ±(0.15 + 0.002·|t|)
B ±(0.3 + 0.005·|t|)

gdzie |t| oznacza moduł temperatury w stopniach Celsjusza (bez uwzględnienia znaku)

Rezystor Ni100 PN-83/M-53852 (Ni1000 = 10xNi100)

T(ºC) R(Ω) T(ºC) R(Ω) T(ºC) R(Ω) T(ºC) R(Ω) T(ºC) R(Ω)
-60 69.46 -10 94.54 40 123.07 90 154.89 140 190.90
-50 74.24 0 100.00 50 129.14 100 161.73 150 198.69
-40 79.12 10 105.60 60 135.34 110 168.73 160 206.68
-30 84.12 20 111.30 70 141.69 120 175.92 170 214.86
-20 89.25 30 117.12 80 148.21 130 183.31 180 223.10

Przewodowe czujniki temperatury rezystancyjne

Przewodowy czujnik temperatury rezystancyjny składa się z rezystora umieszczonego w rurce-osłonie ochronnej do którego przyłączony jest przewód
połączeniowy. Maksymalna temperatura pracy takiego czujnika ograniczona jest rodzajem izolacji przewodu połączeniowego. Czujniki wykonywane są z
przewodami w izolacjach:

Materiał Tmax
PCV +80°C
silikon +180°C
PTFE(teflon) +260°C
włókno szklane +400°C

Izolacja zewnętrzna przewodu może być pokryta kwasoodpornym ekranem stalowym (plecionką) lub kwasoodpornym pancerzem stalowym (peszlem).

Najczęściej stosowanym w praktyce układem pomiarowym rezystancyjnych czujników przewodowych jest układ 2-przewodowy.
Przy dłuższych przewodach połączeniowych rezystancja przewodu może wynosić wiele omów i wytwarzać istotne przesunięcie wartości pomiarowej. W takich
przypadkach stosuje się układy 3-przewodowe, znacznie eliminujące błędy pomiarowe lub 4-przewodowe, całkowicie je eliminujące.
Kolory izolacji przewodów stosowanych w czujnikach rezystancyjnych: B biały, C czerwony

Głowicowe czujniki temperatury rezystancyjne

Głowicowy czujnik temperatury rezystancyjny składa się z rury ochronnej, wkładu pomiarowego i głowicy przyłączeniowej z kostką zaciskową wewnątrz

głowicy. Wkład pomiarowy może być elementem wymiennym lub niewymiennym czujnika. Czujniki dostępne są z głowicami przyłączeniowymi w kilku wykonaniach,
różniących się formą, materiałem i wymiarami. Dostępne są czujniki w wykonaniach 2, 3 lub 4-przewodowych.