System do nadzorowania temperatury w drewnie

Opis produktu

Zestaw przeznaczony jest do pomiaru i rejestracji temperatury w drewnie podczas zabiegu fitosanitarnego według wymagań
FAO/IPPC/ISPM 15.


Układ jednoczujnikowy

Układ składa się z:
1. Czujnika temperatury typ TP-361Pt100-5-30-12000-S: czujnik o średnicy 5mm i długości 30mm z 3-żyłowym przewodem
silikonowym o długości 12m (długość przewodu zależy od indywidualnych potrzeb)
2. Miernika temperatury typ EMT-200
3. Drukarki termicznej z interfejsem RS-232 np. MEFA-Błonie (www.mefa.com.pl), typ MEFKA: PDT, PDT-R lub SQ PDT
albo komputera PC z drukarką i programem REJESTRATOR do miernika EMT-200


Układ wieloczujnikowy

Układ składa się z:
1. Maksymalnie 9 czujników temperatury typ TP-361Pt100-5-30-12000-S; czujniki o średnicy 5mm i długości 30mm z 3-żyłowymi
przewodami silikonowymi o długości 12m (długości przewodów zależą od indywidualnych potrzeb)
2. Wielokanałowego rejestratora temperatury typ WRT-9
3. Komputera PC z drukarką

Dane techniczne

czujnik temperatury: TP-361Pt100-5-30-12000-S
miernik temperatury: EMT-200
wielokanałowy rejestrator temperatury: WRT-9

Zapytaj o produkt

(+48) 22 720 31 80

Nasz ekspert pomoże Ci dopasować produkt do Twoich potrzeb