Przetwornik temperatury i wilgotności powietrza HTT-961

Opis produktu

Przetworniki przetwarzające temperaturę i wilgotność względną otaczającego powietrza i w kanałach wentylacyjnych systemów klimatyzacji na sygnał napięciowy (HTT-961/V) lub prądowy (HTT-961/A).
Cechy przetworników:

  • podwójny sygnał wyjściowy: 2×0÷10 V (HTT-961/V) lub 2×0÷20mA (HTT-961/A),
  • zintegrowany czujnik,
  • programowalny zakres przetwarzania wielkości mierzonych,
  • programowalna jednostka wilgotności: %RH albo °Cdp,
  • programowalny zakres zmian sygnałów wyjściowych,
  • hermetyczna obudowa naścienna (IP65)
  • Przetwornik jest konfigurowalny przy pomocy komputera za pośrednictwem interfejsu IF-2013U.

Zamiast sygnału proporcjonalnego do wilgotności względnej można wybrać wyjście proporcjonalne do temperatury punktu rosy. Można też zmieniać zakres przetwarzania wielkości mierzonych oraz zakres zmian sygnałów wyjściowych.

Dane techniczne

 

Zakres przetwarzania temperatury-40÷80°C , programowalny, (góra-dół ≥ 10°C)
Zakres przetwarzania wilgotności względnej0÷100%, programowalny, (góra-dół ≥ 10%)
Zakres przetwarzania temperatury punktu rosy–40÷80°Cdp, programowalny, (góra-dół ≥ 10°Cdp
Sygnały wyjściowe (odniesione do minusa zasilania)
HTT-961/V0÷10 V, programowalne
HTT-961/A0÷20mA lub 4÷20mA, programowalne
Błąd przetwarzania temperatury0,5 °C
Błąd przetwarzania wilgotności względnej2% dla RH ≤ 80% i 3% dla RH > 80%
Zasilanie
HTT-961/V14÷36 V DC / 35 mA
HTT-961/A12÷36 V DC / 55 mA
Temperatura pracy TO–40÷80°C
Wymiary: korpusu / czujnika (długość x średnica)64 x 57 x 35 mm / L x 8 mm
Ciężarod ok. 90 g

Możliwe wykonania

Czas realizacji zamówień wynosi 2-7 dni roboczych